अधिकारी

एस. एन. नाव विभाग पदनाम क्रमांक
1
श्री एम.बी. वारभुवन, IAS
आयुक्त आणि सक्षम प्राधिकारी राज्य CET सेल
104
2
डॉ. ए.एस. मगेश निकम
प्रशासन आणि कृषी
करण्यासाठी & परीक्षा समन्वयक
108
3
सौ अश्विनी मुंढे
आयुक्त पी.ए
105
4
श्री सिद्धेश नर
Medical
परीक्षा समन्वयक
106
5
श्री राजेंद्र लोंढे
तांत्रिक
परीक्षा समन्वयक
111
6
डॉ घनश्याम टी. केदार
उच्च
परीक्षा समन्वयक
111
7
श्री.जयंत एम. पाटील
उच्च
सहाय्यक परीक्षा समन्वयक
110
8
सौ.मनिषा गोरे
खाते
सहाय्यक लेखाधिकारी
112
9
श्री अमर केळकर
माहिती तंत्रज्ञान
सिस्टम मॅनेजर
135
10
श्री अर्जुन होलगुंडे
माहिती तंत्रज्ञान
प्रोग्रामर
118
11
सौ.भारती गेरेला
कायदेशीर सेल
सहाय्यक विधी अधिकारी
134
12
श्री गणेश शिंदे
खाते
ऑडिटर
138
13
श्री मनीष रेलकर
माहिती तंत्रज्ञान
D.E.O.
136
14
श्री. दत्ताराम असोलकर
खाते
कारकून
113
15
प्रतिक्षा शेळके सौ
खाते
कारकून
114
16
सौ.लतिका मुणगेकर
शेती
कारकून
125
17
श्री.भारत पाटील
वैद्यकीय
कारकून
124
18
सौ.ऋतुजा मापुस्कर
अॅडमिन
कारकून
119
19
Mr. Nilesh Jadhav
Technical
कारकून
129
20
Mr. Prakash Hande
Technical
कारकून
130
21
श्री सुनील बोटे
वैद्यकीय
कारकून
123
22
मिस वृषाली पाडावे
उच्च
कारकून
128
23
पंकज पाटील
कला
कारकून
132
24
सौ रेश्मा कारेकर
Legal
कारकून
131
25
सौ अश्विनी मुंढे
रिसेप्शन
कारकून
101/102