State Common Entrance Test Cell

satyamev-jayate-logo

महाराष्ट्र शासन

सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाबद्दल

government-of-maharashtra-logo

कार्यक्रम

10 Jan 2024

B.Ed (सामान्य आणि विशेष) आणि B.Ed ELCT, MBA आणि B.PEd GO Live साठी CET नोंदणी

9 Jan 2024

सीईटी सेलची वेबसाईट लाइव्ह

9 Jan 2024

B.Ed M.Ed, M.P.Ed आणि M.Ed GO Live साठी CET नोंदणी

10 Jan 2024

B.Ed (सामान्य आणि विशेष) आणि B.Ed ELCT, MBA आणि B.PEd GO Live साठी CET नोंदणी

9 Jan 2024

सीईटी सेलची वेबसाईट लाइव्ह

9 Jan 2024

B.Ed M.Ed, M.P.Ed आणि M.Ed GO Live साठी CET नोंदणी