Admission Portal For A.Y.2022-23

तंत्रशिक्षण

पदव्युत्तर अभ्यासक्रम

पदवी अभ्यासक्रमांतर्गत

कृषी शिक्षण

ललित कला शिक्षण

A.Y.2022-23 साठी प्रवेश पोर्टल

उच्च शिक्षण

पदव्युत्तर अभ्यासक्रम

पदवी अभ्यासक्रमांतर्गत

वैद्यकीय शिक्षण

कॉलेज फीडबॅक मॉड्यूल

निवड पत्र डाउनलोड करा

पदव्युत्तर अभ्यासक्रम

पदवी अभ्यासक्रमांतर्गत