Admission Portal For A.Y.2021-22

तंत्रशिक्षण

पदव्युत्तर अभ्यासक्रम

पदवी अभ्यासक्रमांतर्गत

ललित कला शिक्षण

A.Y.2021-22 साठी प्रवेश पोर्टल

उच्च शिक्षण

पदव्युत्तर अभ्यासक्रम

पदवी अभ्यासक्रमांतर्गत

पदवी अभ्यासक्रमांतर्गत

आयुष शिक्षण